CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THEO MẺ DÒNG LIÊN TỤC KẾT HỢP MANG VI SINH CHUYỂN ĐỘNG C-VIC

Nguyên lý hoạt động

.C-VIC là công trình xử lý nước thải bằng công nghệ theo mẻ dòng liên tục (CSBR) kết hợp mang vi sinh chuyển động (MBBR) sử dụng vật liệu mang vi sinh DHY-01. Nước thải sau khi qua song chắn rác và bể tách cát được dẫn vào bể. Tại bể, khí được thổi liên tục trong 1 thời gian nhất định (trong một mẻ), từ dưới lên theo một hệ thống sục khí khuếch tán cung cấp oxy cho quá trình xử lý sinh học. Trong điều kiện sục khí liên tục, vi khuẩn hiếu khí sẽ oxy hoá hầu hết các hợp chất hữu cơ có trong nước thải. Sau khi hết thời gian sục khí, ngừng quá trình sục khí và để lượng bùn có trong nước thải lắng xuống đáy bể. Một phần bùn này được bơm bùn tự động bơm về bể chứa bùn, phần nước phía trên bể SBR được thu về bể khử trùng trước khi xả vào nguồn tiếp nhận

Phạm vi ứng dụng

Xử lý nước thải sinh hoạt có công suất 100 m3/ngđ trở lên.

Nước sau xử lý đat chuẩn loại A QCVN 14:2008/BTNMT.

Hàm lượng BOD5: 150 ÷ 500 mg/l.

Hàm lượng COD: 300 ÷ 1000 mg/l.

Hàm lượng SS: 150 ÷ 600 mg/l.

Hàm lượng Nitơ tổng: 20 ÷ 100 mg/l.

Hàm lượng phốt pho tổng: 5 ÷ 20 mg/l.

Ưu điểm

Bể hoạt động theo mẻ liên tục nên không cần bể điều hòa

Trạm hoạt động liên tục không gián đoạn.

Chu kì hoạt động nhỏ 4 – 6 giờ.

Hiệu suất xử lý BOD5 90÷95%, xử lý được N, P.

Diện tích xây dựng bằng 50% diện tích bể truyền thống.

Có thể bạn quan tâm