CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

 

Công ty Cổ phần Vintek Việt Nam

Trụ sở chính: P1005 Tòa nhà Thanh Xuân, 35 Lê Văn Thiêm, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 35134500

Giấy chứng nhận - Bằng khen
Đối tác