CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

1.      Mô tả thiết bị trộn khí tự động

 • Gồm 01 Ejector D100 nối tiếp bầu trộn khí D100 đặt nằm ngang
 • Đường thu khí D21 có lắp van 01 chiều thẳng đứng
 • Mục đích chạy thử nghiệm
  • Đánh giá mức độ thẩm thấu Ôxy vào nước khi qua thiết bị trộn khí tự động
  • Thử nghiệm với các lưu lượng khác nhau: 50m3/h; 60m3/h; 70m3/h và 90m3/h
 • Nguồn nước yêu cầu : Nước chưa trộn khí có hàm lượng ôxy hòa tan thấp Do ≈ 0

(Nồng độ ôxy trong nước bão hoà không khí 100% là 8.6 mgO2/l ở 25oC, 760 mmHg và tăng 14.6 O2mg/l ở 0oC, 760mmHg. Nhiệt độ tăng thì nồng độ ôxy bão hoà giảm)

 1. Dụng cụ đo nồng độ ôxy hòa tan:

Máy đo nồng độ Ôxy hòa tan cầm : HQ30d

Sai số đo cho phép  0,1mg/l đối với giải đo từ 0 ÷ 8 mg/l

 1. Quy trình thử nghiệm

Thử nghiệm cho từng lưu lượng khác nhau: 50m3/h; 60m3/h; 70m3/h và 90m3/h 

Cho nước chảy qua bầu trộn khí khoảng 5 phút,  mẫu nước vào xô nhựa và đo tức thời độ ôxy hòa tan

 1. Kết quả thử nghiệm ngày 12/4: Lắp Ejector tự chế tạo. Đo trên tháp hấp thụ Do = 7,55mg/l 

Mở van tự chảy qua bầu trộn khí; đóng dần van chặn trên tháp hấp thụ để tăng lưu lượng qua bầu trộn khí. Nhưng áp suất lớn nhất chỉ đạt 2kg/ Lưu lương nước qua bầu trộn chỉ đạt 25m3/h. Số liệu đo được ghi chép  bảng dưới đây

 

 1. Kết quả thử nghiệm ngày 17/4: Lắp Ejector Mỹ. Đo trên tháp hấp thụ Do = 7,55mg/l  .  

Lắp đặt hệ thống thử nghiệm như hình ảnh. Chạy bơm và điều chỉnh van bướm D100 để thay đổi lưu lượng bơm. Số liệu đo được ghi chép  bảng dưới đây


 1. Phân tích kết quả thử nghiệm
  • Khi chạy với lưu lượng qua Q = 16m3/h:  Ejector Mỹ hút được khí, còn Ejector tự chế tạo không hút được khí
  • Khi lưu lượng Q = 23m3/h Ejector tự chế tạo hút được khí thì nồng độ ôxy hòa là 3,08mg/l. Khi Q = 16m3/h Ejector Mỹ hút được khí - nồng độ ôxy hòa là 5,39mg/l.
  • Khi lưu lượng qua Ejector tăng thì lượng khí hút vào tăng lên, do đó nồng độ ôxy hòa tan cũng tăng lên.
  • Với Ejector và bầu trộn khí trên chạy với lưu lượng Q = 90m3/h thì nồng độ ôxy hòa tan cao nhất là 6,39mg/l, không đạt được độ ôxy hòa tan bão hòa là 8mg/l.

  

 

 1. Đồ thị biểu diễn quan hệ giữa hàm lượng ôxy hòa tan và lưu lượng nước qua thiết bị

   

Giấy chứng nhận - Bằng khen