CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
TƯ VẤN THẨM TRA HỒ SƠ THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ TỔNG DỰ TOÁN - DỰ ÁN XÂY DỰNG CẢI TẠO CHỈNH TRANG CÔNG VIÊN THỐNG NHẤT KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI

* Chi phí tham thẩm tra công trình cải tạo và nâng cấp đô thị: Xác định theo QĐ số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng tùy theo loại CT lấy theo tỷ lệ % (chi phí xây dựng + chi phí thiết bị)   

Giống với hạng mục 1 đã nêu trên.

* Chi phí tham thẩm định công trình cải tạo và nâng cấp đô thị: Xác định theo 209/2016/TT-BTC và 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ tài chính  tùy theo loại CT lấy theo tỷ lệ % (Tổng mức đầu tư dự án ,chi phí xây dựng trước thuế )

Có thể bạn quan tâm