CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
XỬ LÝ ASEN
GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NƯỚC NGẦM

Áp dụng cho xử lý nước ngầm nhiễm Asen bằng việc sử dụng đồng thời vật liệu DHY-06 ở dạng bột và dang hạt. Bột DHY-06 được cung cấp vào bể lọc tiếp xúc và được bơm tuần hoàn trở lại thiết bị làm thoáng. Dạng hạt được bộ trí trong bể lọc nhanh trọng lực với tối thiểu 30cm chiều cao. Cơ chế hấp phụ diễn ra như sau:

Mn-OH + H3AsO4 → (MnO)2AsOOH¯ ↓+ 2H2O

(MnO)2AsOOH là hợp chất không tan và được giữ lại một phần trong bể lắng, phần còn lại được làm sạch trong bể lọc.

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ

 

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NƯỚC MẶT

Áp dụng cho nước nguồn nước mặt nhiễm Asen. Sử dụng phèn sắt (FeSO4 hoặc FeCl3) làm chất keo tụ, phản ứng tạo sắt asenat hình thành rất nhanh khoảng 10 giây. Cơ chế phản ứng như sau :

Fe3+  +   AsO43-   →  FeAsO4

FeAsO4 là hợp chất không tan và được lắng một phần trong bể lọc tiếp xúc, phần còn lại sẽ được giữ lại trong bể lọc.

SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ

VẬT LIỆU HẤP PHỤ DHY-06

Vật liệu hấp phụ DHY-06: Do viện khoa học kỹ thuật hạ tầng và Môi Trường (SIIEE) nghiên cứu, sản xuất dựa trên công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ được phân phối bởi công ty cổ phần xây dựng và môi trường Việt Nam (VINSE)

Vật liệu DHY-06 có khả năng oxi hóa Sắt, Mangan và Asen trong nước mà không cần sử dụng hóa chất hay sục khí.

          Vật liệu DHY-06 dạng bột          Vật liệu DHY-06 dạng hạt

Có thể bạn quan tâm