CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
XỬ LÝ MANGAN

Giải pháp công nghệ xử lý Mangan có trong nước ngầm

Áp dụng cho xử lý nước ngầm nhiễm Mangan bằng việc sử dụng đồng thời vật liệu DHY-06 ở dạng bột và dang hạt. Bột DHY-06 được cung cấp vào bể lọc tiếp xúc và được bơm tuần hoàn trở lại thiết bị làm thoáng. Dạng hạt được bộ trí trong bể lọc nhanh trọng lực với tối thiểu 30cm chiều cao. Khi sử dụng vật liệu xúc tác DHY-06, nước đi qua lớp vật liệu này, Mn2+ nhanh chóng bị hấp phụ lên bề mặt vật liệu và bị MnO2 oxy hóa thành Mn3+ theo phản ứng:

Mn2+ + MnO2 + 2OH-  → Mn2O3 + H2O

Mn2O3 không bền rất dễ bị oxy hóa  thành MnO2:

2Mn2O3 + O2  → 4MnO¯

Lớp phủ MnO2 mới tạo thành lại tham gia vào phản ứng mới, cứ như vậy tạo ra một chu trình phản ứng liên tục.

Sơ đồ công nghệ

Vật liệu hấp phụ DHY-06

  • Vật liệu hấp phụ DHY-06: Do viện khoa học kỹ thuật hạ tầng và Môi Trường (SIIEE) nghiên cứu, sản xuất dựa trên công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ được phân phối bởi công ty cổ phần xây dựng và môi trường Việt Nam (VINSE)
  • Vật liệu DHY-06 có khả năng oxi hóa Sắt, Mangan và Asen trong nước mà không cần sử dụng hóa chất hay sục khí.

Vật liệu DHY - 06 dạng hạt

Vật liệu DHY - 06 dạng bột

Có thể bạn quan tâm