CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Dự án Nhà máy xử lý chất thải công nghệ cao tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

- Khảo sát thu thập số liệu

- Đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật có liên quan; đề xuất phương án ký thuật

- Hoàn thiện đề xuất dự án

Gói thầu: Tư vấn hoàn thiện đề xuất dự án thuộc Dự án Nhà máy xử lý chất thải công nghệ cao tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Tổng mức đầu tư: 7.180 tỷ đồng

 

Quốc gia: Việt Nam

Địa điểm thực hiện:Khu phía Bắc thuộc Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Thời gian thực hiện (số tháng): 03 tháng

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Tổng số tháng công của dự án:  24 tháng

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà N3, đường Trần Quý Kiên, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Giá trị của dịch vụ tư vấn của công ty đưa ra theo hợp đồng (US$ hoặc Euro):

Thời gian bắt đầu (Tháng/năm): 22/12/2014

Thời gian kết thúc (Tháng/năm): 22/03/2015

Số tháng người nhân sự do công ty liên danh hoặc thầu phụ cung cấp:

Tên công ty liên doanh hoặc thầu phụ (nếu có): Không có

 

Tên nhân sự cấp cao (Giám Đốc dự án/ Điều phối viên, Trưởng nhóm) liên quan và chức năng thực hiện:

Trưởng đoàn tư vấn: Lê Anh Tuấn

·Mô tả tóm tắt dự án

a. Quy mô, công suất

Xây dựng nhà máy xử lý chất thải công nghệ cao, công suất đến năm 2020 là 5.525 tấn/ngđ, trong đó:

b. Địa điểm, diện tích xây dựng

Toàn bộ các hợp phần của dự án xây dựng tại Khu phía Bắc (xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, giai đoạn II. Tổng diện tích xây dựng các hợp phần của dự án là 16 ha

c. Các hạng mục công trình

Hợp phần 1: Phân loại chất thải và Xây dựng nhà máy sản xuất phân Compost, xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải không nguy hại, công suất 2.000 tấn/ngđ.

Hợp phần 2: Xây dựng nhà máy xử lý chất thải công nghiệp không nguy hại 1.300 tấn/ngđ, xử lý chất thải công nghiệp nguy hại 325 tấn/ngđ, tổng cộng 1.625 tấn/ngđ

Hợp phần 3: Xây dựng nhà máy tái chế chất thải, công suất 1.500 tấn/ngđ

Hợp phần 4: Xây dựng nhà máy xử lý chất thải bằng phương pháp đốt thu hồi năng lượng, xử lý chất thải sinh hoạt và công nghiệp, công suất 400 tấn/ngđ.

·Mô tả cụ thể các dịch vụ được giao thực hiện:

  • Khảo sát thu thập số liệu
  • Đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật có liên quan; đề xuất phương án ký thuật
  • Hoàn thiện đề xuất dự án
 
Đối tác