CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Xây dựng Âu Kim Đài phục vụ ngăn mặn, giữ ngọt và ứng phó với tác động nước biển dâng cho 06 huyện thị, thành phố khu vực Nam Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- Khảo sát xây dựng

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi,

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo kế hoạch tái định cư, báo cáo mô hình thủy văn thủy lực và khảo sát xây dựng.

Dự án: Xây dựng Âu Kim Đài phục vụ ngăn mặn, giữ ngọt và ứng phó với tác động nước biển dâng cho 06 huyện thị, thành phố khu vực Nam Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình – Vốn AFD

Tổng mức đầu tư: 544 tỷ đồng

 

Quốc gia: Việt Nam

Địa điểm thực hiện: Ninh Bình

Thời gian thực hiện (số tháng): 1 tháng 02 tuần

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án cơ sở hạ tầng thủy lợi Ninh Bình

Tổng số tháng công của dự án

Địa chỉ:Đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Giá trị của dịch vụ tư vấn của công ty đưa ra theo hợp đồng (US$ hoặc Euro):  477.216.800 VND

Thời gian bắt đầu (Tháng/năm): 11/09/2015

Thời gian kết thúc (Tháng/năm): 25/10/2015

Số tháng người nhân sự do công ty liên danh hoặc thầu phụ cung cấp:

Tên công ty liên doanh hoặc thầu phụ (nếu có):  Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Đông Dương (DDC), Viện khoa học thủy lợi Việt Nam (VAWR)

 

Tên nhân sự cấp cao (Giám Đốc dự án/ Điều phối viên, Trưởng nhóm) liên quan và chức năng thực hiện:

  • Đỗ Thị Kim Xuân: Trưởng đoàn tái định cư
  • Thái Quốc Hiền: Trưởng đoàn FS
  • Phạm Thị Xuân: Trưởng đoàn KTXH

·Mô tả tóm tắt dự án

Dự án xây dựng âu Kim Đài bao gồm các hợp phần

Hợp phần 1: Xây dựng mới cụm công trình đầu mối âu Kim Đài

a)  Xây dựng Âu Kim Đài:

Phần Âu Thuyền: cho phép tàu thuyền qua lại dễ dàng.

Phần cống điều tiết:

  • Cho phép ngăn mặn và giữ ngọt phục vụ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản, dân sinh của khu vực,
  • Có khả năng Ngăn lũ từ Sông Đáy tràn qua cửa Kim đài vào sông Vạc

Phần Hành lang kỹ thuật, vận hành trên Âu.

Thiết kế Âu và cống điều tiết phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và trong bối cảnh kịch bản Biến đổi khí hậu và Nước biển dâng của Việt Nam.

Khu quản lý vận hành đầu mối: Nhà quản lý vận hành và khuôn viên.

b)  Các hạng mục công trình khác:

- Trạm biến áp  và hệ thống dây dẫn nối với đường dây 35kv hiện có phục vụ công tác quản lý, vận hành Âu.

- Hệ thống điện cho nhà quản lý đầu mối, nhà vận hành âu thượng, nhà vận hành âu hạ, nhà vận hành cống điều tiết, điện chiếu sáng ngoài trời cho khu vực đầu mối công trình.

- Hệ thống nối đất an toàn cho công trình, nối đất làm việc của lưới điện.

- Hệ thống đo lường mực nước, tín hiệu, điều khiển của công trình:

- Hệ thống đo lường mực nước ở các vị trí sau: Trong lòng âu, phía thượng lưu của âu và phía hạ lưu của âu. Các tín hiệu mực nước thu nhận qua PLC và được truyền về bảng hiến thị điện tử đặt ở nhà vận hành âu thượng, âu hạ và nhà quản lý công trình.

- Hệ thống đo lường độ mở bao gồm: Độ mở các cánh cửa âu thượng, âu hạ, độ mở van nét thượng lưu và hạ lưu và đo độ mở của các cửa cống. Bảng hiển thị điện tử đặt ở nhà vận hành âu thượng, âu hạ và nhà quản lý cống công trình.

- Hệ thống tín hiệu, điều khiển công trình: 2 bộ đèn tín hiệu 3 mầu giao thông cho phép thuyền bè được (hoặc chưa được) đi qua âu thuyền.

- Bố trí hệ thống camera theo dõi tín hiệu thuyền bè và tình hình hoạt động của âu thuyền đưa về màn hình bố trí ở 02 nhà vận hành âu và 01 cái ở nhà quản lý chung để người quản lý điều hành hoạt động thuyền bè ra vào âu hợp lý.

Hợp phần 2: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực

Với mục đích giúp cho UBND các tỉnh, các cấp chính quyền địa phương, các sở/ngành có liên quan đặc biệt là sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ninh Bình và các tổ chức có liên quan có thể tận dụng và vận hành dự án một cách có hiệu quả nhất, cần phải có một hợp phần nhằm nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình triển khai, thực hiện và vận hành dự án sau này.

·Mô tả cụ thể các dịch vụ được giao thực hiện:

  • Lập báo cáo nghiên cứu khả thi,
 
Đối tác