CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Phát triển tổng hợp các đô thị động lực Tiểu dự án Đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa – vốn WB

Lập báo cáo tư vấn khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường – xã hội, lập báo cáo kế hoạch hành động tái định cư. 

Gói thầu: Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường – xã hội. Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực Tiểu dự án Đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa – vốn WB

Tổng mức đầu tư: 1.792 tỷ đồng

 

Quốc gia: Việt Nam

Địa điểm thực hiện:Thanh Hóa

Thời gian thực hiện (số tháng): 12 tháng

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN Thanh Hóa

Tổng số tháng công của dự án

Địa chỉ: Tầng 4, trụ sở Ban quản lý KKT Nghi Sơn và KCN tỉnh Thanh Hóa, xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Giá trị của dịch vụ tư vấn của công ty đưa ra theo hợp đồng : 1.210.624.000 đồng

Thời gian bắt đầu (Tháng/năm): 15/11/2018

Thời gian kết thúc (Tháng/năm): 1/11/2019

Số tháng người nhân sự do công ty liên danh hoặc thầu phụ cung cấp:

Tên công ty liên doanh hoặc thầu phụ (nếu có):

 

Tên nhân sự cấp cao (Giám Đốc dự án/ Điều phối viên, Trưởng nhóm) liên quan và chức năng thực hiện:

Trưởng đoàn tư vấn: Lê Anh Tuấn

·Mô tả tóm tắt dự án

 Hợp phần 1: Giải pháp kết cấu - Cải tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Các hạng mục đầu tư bao gồm: 04 hạng mục về giao thông, xây dựng cầu đường; 02 hạng mục về xử lý tiêu thoát, 01 hạng mục thu gom và xử lý nước thải, 01 hạng mục về xây dựng, 05 Khu tái định cư dọc các tuyến đường.

 • Tăng cường kết nối -  Giải pháp hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị
 • Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn từ xã Ninh Hải đến cầu Lạch Bạng 2
 • Xây dựng tuyến đường Bình Minh đi đường Sao Vàng - Khu kinh tế Nghi Sơn
 • Cải tạo nâng cấp cầu Đò Bè, đường 2 đầu cầu.
 • Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi bãi biển Ninh Hải.
 • Cải thiện môi trường đô thị - Giải pháp xử lý úng ngập, thu gom và xử lý nước thải
 • Cải tạo kênh Than, đoạn từ cầu Mai đến cống Đò Bè (bao gồm cả sửa chữa cống Đò Bè).
 • Cải tạo kênh Cầu Trắng, đoạn từ Đường tránh Quốc lộ 1A đến kênh Than.
 • Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho khu vực trung tâm thị trấn Tĩnh Gia, bao gồm: đường ống thu gom, 02 trạm bơm và 01 trạm xử lý nước thải.
 • Cải thiện cơ sở hạ tầng xã hội - Giải pháp xây dựng các Khu tái định cư

Hợp phần 2: Hỗ trợ xây dựng thể chế, nâng cao năng lực quản lý đô thị và thực hiện đầu tư:

 • Xây dựng chính sách, thể chế quản lý tài sản đô thị cho cơ quan quản lý và các đơn vị dịch vụ, công ích.
 • Các chiến lược phát triển du lịch, công nghiệp để tạo việc làm, tăng khả năng cạnh tranh của đô thị.

·Mô tả cụ thể các dịch vụ được giao thực hiện:

Lập báo cáo tư vấn khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường – xã hội

 
Đối tác