CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
TỔNG HỢP CÁC TIÊU CHUẨN VỀ CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC MỚI NHẤT 2023

Cấp thoát nước là một hạng mục quan trọng. Tiêu chuẩn cấp nước, Tiêu chuẩn thoát nước dưới đây được cập nhật mới nhất năm 2023.

 • CẤP NƯỚC – MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÔNG TRÌNH – YÊU CẦU THIẾT KẾ (TCVN 13606:2023)
 • CẤP NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ (TCVN 4513:1988)
 • THOÁT NƯỚC – MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI – YÊU CẦU THIẾT KẾ (TCVN 7957:2023)
 • THOÁT NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA (TCVN 4038:2012)
 • YÊU CẦU CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẬP TRUNG (TCVN 7222:2002)
 • CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TRẠM BƠM TƯỚI, TIÊU NƯỚC – YÊU CẦU THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC VÀ CƠ KHÍ (TCVN  9141:2012)
 • CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TRẠM BƠM TƯỚI, TIÊU NƯỚC – YÊU CẦU THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG. (TCVN 8423:2010)
 • CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TRẠM BƠM CẤP, THOÁT NƯỚC – YÊU CẦU THIẾT KẾ (TCVN 13505:2022)
 • THOÁT NƯỚC BÊN TRONG NHÀ: TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ (TCVN 4474:1987)
 • CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA (TCVN 4037:2012)
 • VẬT LIỆU LỌC DẠNG HẠT DÙNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH – YÊU CẦU KỸ THUẬT (TCVN 9068:2012)
 • HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC – QUY PHẠM KỸ THUẬT (TCVN 5576:1991)
 • BỂ TỰ HOẠI BÊ TÔNG CỐT THÉP THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN DÙNG CHO NHÀ VỆ SINH (TCVN 10334:2014)
 • SÂN BAY DÂN DỤNG – HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC – YÊU CẦU THIẾT KẾ (TCVN 12112:2019)
 • HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – CẤP THOÁT NƯỚC BÊN TRONG – HỒ SƠ BẢN VẼ THI CÔNG (TCVN 5673:2012)
 • HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – CẤP NƯỚC VÀ THOÁT NƯỚC – MẠNG LƯỚI BÊN NGOÀI – BẢN VẼ THI CÔNG (TCVN 3989:2012)