CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2
 • Xem xét tài liệu của Dự án
 • Đào tạo và hướng dẫn cho Ban QLĐT tham gia thực hiện EMP
 • Quan trắc chất lượng môi trường
 • Giám sát thực hiện EMP

Gói thầu: Tư vấn giám sát độc lập an sinh môi trường Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 - Vốn WB

Tổng mức đầu tư: 11.133 tỷ đồng tương 524 triệu USD

 

Quốc gia: Việt Nam

Địa điểm thực hiện:Hồ Chí Minh

Thời gian thực hiện (số tháng): 60 tháng

Chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư dự án vệ
sinh môi trường thành phố

Tổng số tháng công của dự án

Địa chỉ: Địa chỉ tại: số 12 Võ Văn Kiệt (Lầu 8), Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,

Giá trị của dịch vụ tư vấn của công ty đưa ra theo hợp đồng

Thời gian bắt đầu (Tháng/năm): 17/10/2016

Thời gian kết thúc (Tháng/năm):

Số tháng người nhân sự do công ty liên danh hoặc thầu phụ cung cấp:

Tên công ty liên doanh hoặc thầu phụ (nếu có): Không có

 

Tên nhân sự cấp cao (Giám Đốc dự án/ Điều phối viên, Trưởng nhóm) liên quan và chức năng thực hiện:

Trưởng đoàn tư vấn:

·Mô tả tóm tắt dự án

 • Hợp phần 1: Cống gom nước thải. Là một đường ống có đường kính lớn (khoảng 3,2 m; chiều dài khoảng 8 km) được sử dụng để dẫn nước thải chưa được xử lý (hiện đang được thải ra ở phía đông của Sông Sài Gòn) về nhà máy xử lý nước thải sẽ được xây dựng trong dự án;
 • Hợp phần 2: Nhà máy xử lý nước thải. Nhà máy xử lý nước thải (WWTP) được xây dựng sẽ xử lý nước thải được thu gom trong lưu vực NLTN và trong khu vực quận 2. Nhà máy được thiết kế với công suất 480.000 m3/ngày sẽ được đặt tại nơi hợp lưu của hai con sông là sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ được xây dựng thông qua một hợp đồng thiết kế, thi công và vận hành (DBO), thông qua đó một nhà thầu sẽ thực hiện trọn gói việc thiết kế, xây dựng và vận hành nhà máy xử lý nước thải. Thời gian thực hiện hợp đồng của nhà thầu sẽ là 10 năm, bao gồm: 05 năm cho công việc thiết kế và thi công và ít nhất 05 năm cho công việc vận hành;
 • Hợp phần 3: Hệ thống thoát nước tại khu vực Quận 2. Cống thoát nước (chung và tách riêng) sẽ được xây dựng trong ba lưu vực của Quận 2. Các lưu vực đã được lựa chọn là những khu vực ưu tiên trong quận, nơi số lượng dân cư đông đúc nhất và có nhu cầu cao về cải thiện dịch vụ thoát nước. Dự án sẽ hỗ trợ đấu nối các bể tự hoại của các hộ gia đình với cống thoát nước.
 • Hợp phần 4A: Giám sát thi công và quản lý dự án. Hợp phần này sẽ có hai tiểu hợp phần sau đây: 

-(i) Giám sát thi công. Đơn vị tư vấn giám sát tất cả các công trình xây dựng trong suốt giai đoạn thực hiện dự án; và

-(ii) Quản lý dự án. Bao gồm: (a) Hỗ trợ cho IMA để thực hiện dự án; (b) Hỗ trợ về quản lý vệ sinh môi trường, cập nhật kế hoạch thoát nước tổng thể, quản lý các bước giai đoạn, chiến dịch truyền thông về các tập quán vệ sinh tốt hơn, và hỗ trợ kỹ thuật cho Trung tâm Nghiên cứu Môi trường (ELC); (c) Giám sát an toàn độc lập (xã hội và môi trường) và việc kiểm toán tài chính; và (d) Thiết bị để giám sát chất lượng nước; và mua sắm thiết bị văn phòng cho IMA;

 • Hợp phần 4B: Thu hồi đất và Chi phí vận hành của IMA. Hợp phần này sẽ có hai tiểu hợp phần sau được thực hiện bằng nguồn vốn đối ứng từ ngân sách của thành phố, như sau:
 • (i) Tái định cư và thu hồi đất.
 • (ii) Chi phí vận hành của IMA.

·Mô tả cụ thể các dịch vụ được giao thực hiện:

 • Xem xét tài liệu của Dự án
 • Đào tạo và hướng dẫn cho Ban QLĐT tham gia thực hiện EMP
 • Quan trắc chất lượng môi trường
 • Giám sát thực hiện EMP

Công ty: VINSE

 
Đối tác