CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng – ODA Đan Mạch
  • Khảo sát địa chất, Khảo sát địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo khảo sát đấu nối, lập báo cáo kế hoạch tái định cư, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình.

Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát địa chất, địa hình phục vụ thiết kế bản vẽ thi công ( Phần mạng lưới thu gom nước thải và trạm bơm nước thải) thuộc Công trình: Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng – ODA Đan Mạch

Tổng mức đầu tư: 211,174 tỷ đồng

 

Quốc gia: Việt Nam

Địa điểm thực hiện:  Thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Thời gian thực hiện (số tháng): 01 Tháng

Chủ đầu tư:

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thành phố Cao Bằng

Tổng số tháng công của dự án

Địa chỉ: Phố Nguyễn Du, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng

Giá trị của dịch vụ tư vấn của công ty đưa ra theo hợp đồng (US$ hoặc Euro):  97,385 USD

Thời gian bắt đầu (Tháng/năm): 28/06/2013

Thời gian kết thúc (Tháng/năm): 28/07/2013

Số tháng người nhân sự do công ty liên danh hoặc thầu phụ cung cấp:

Tên công ty liên doanh hoặc thầu phụ (nếu có)

 

Tên nhân sự cấp cao (Giám Đốc dự án/ Điều phối viên, Trưởng nhóm) liên quan và chức năng thực hiện:

  • Chủ nhiệm khảo sát: Nguyễn Thị Minh Hòa

·Mô tả tóm tắt dự án

  • Vốn Đan Mạch và ngân sách nhà nước
  • Xây dựng mới tuyến cống thoát nước riêng hoàn toàn cho 04 phường của Thành phố
  • Xây dựng mới trạm bơm nước thải
  • Xây dựng mới trạm xử lý nước thải
  • Xây dựng 6trạm bơm tăng áp và 01 trạm xử lý nước thải công suất 3.000m3/ngđ

·Mô tả cụ thể các dịch vụ được giao thực hiện:

  • Khảo sát địa chất
  • Khảo sát địa hình
 
Đối tác