CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Xây dựng hệ thống thu gom và Xử lý nước thải thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ - Vốn ODA Hàn Quốc, công suất 15.000 m3/ngđ
 • Khảo sát xây dựng khu vực dự án
 • Thiết kế chi tiết, lập HSMT và
 • Giám sát thi công

Gói thầu Khảo sát, thiết kế chi tiết và giám sát thi công cho dự án Xây dựng hệ thống thu gom và Xử lý nước thải thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ.

Dự án: Xây dựng hệ thống thu gom và Xử lý nước thải thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ - Vốn ODA Hàn Quốc, công suất 15.000 m3/ngđ, công trình cấp II

Tổng mức đầu tư: 736 tỷ đồng

 

Quốc gia: Việt Nam

Địa điểm thực hiện: Phú Thọ

Thời gian thực hiện (số tháng): 4 tháng

Chủ đầu tư: Công ty CP Cấp nước Phú Thọ

Tổng số tháng công của dự án

Địa chỉ: Số 8, Đường Trần Phú, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Giá trị của dịch vụ tư vấn của công ty đưa ra theo hợp đồng (US$ hoặc Euro): 28.096.250.000 đồng

Thời gian bắt đầu (Tháng/năm): 03/01/2013

Thời gian kết thúc (Tháng/năm): 05/9/2013

Số tháng người nhân sự do công ty liên danh hoặc thầu phụ cung cấp:

Tên công ty liên doanh hoặc thầu phụ (nếu có):  Tập đoàn Saman

Tên nhân sự cấp cao (Giám Đốc dự án/ Điều phối viên, Trưởng nhóm) liên quan và chức năng thực hiện.

Trưởng đoàn tư vấn: Lê Anh Tuấn

·Mô tả tóm tắt dự án

 • Xây dựng hệ thống thoát nước thải và trạm bơm trung gian.
 • Xây dựng nhà máy xử lý nước thải để xử lý nước ô nhiễm và nước thải từ các nguồn khác nhau (dân dụng, thương mại và công nghiệp).
 • Xây dựng tuyến ống nước thải chiều dài  23,2km (giai đoạn I) và 32,5km (Giai đoạn II)
 • Xây dựng 03 trạm trung chuyển (giai đoạn I) và 08 trạm (giai đoạn II)
 • Xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất giai đoạn I: 5000 m3/ngđ và giai đoạn II là 10,000 m3/ngđ

·Mô tả cụ thể các dịch vụ được giao thực hiện:

 • Khảo sát xây dựng khu vực dự án
 • Thiết kế chi tiết, HSMT và
 • Giám sát thi công
 
Đối tác